Yapı Kooperatiflerinin Devri

28.10.2010 09:51:50

Bakanlığımız görev ve yetki alanında bulunan yapı kooperatiflerinin (konut yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri) Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmesine ilişkin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda değişiklik yapan 03.06.2010 tarih ve 5983 sayılı kanun 13.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13.12.2010 tarihi itibariyle de devir işlemleri tamamlanacaktır.

13.12.2010 tarihi itibariyle, Konut Yapı Kooperatifleri, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin kuruluş, anasözleşme madde tadilatları, genel kurul müracaatları ve kooperatifleri ile ilgili diğer hizmetler İl Bayındırlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup bu tarihten sonraki her türlü müracaatın adı geçen Müdürlüğe yapılması gerekmektedir.

Word'e aktar PDF'e aktar Yazdır E-mail ile gönder   
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:942